Unikaj zagrożeń

Mapy zagrożeń

Informacja dotycząca przebiegu konsultacji społecznych w obszarze założeń Krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa
w Polsce przeprowadzonych na poziomie powiatu proszowickiego.

Wyniki konsultacji społecznych dotyczących map zagrożeń w okresie 1-29 lutego 2016 roku:

gmina Proszowice

gmina Nowe Brzesko

gmina Koniusza

gmina Koszyce

gmina Radziemice

gmina Pałecznica

powiat Proszowice