Zapraszamy na konferencję "Rodzina w kryzysie, a potrzeby dziecka- wspieramy rodzinę interdyscyplinarnie"

Zapraszamy na konferencję "Rodzina w kryzysie, a potrzeby dziecka- wspieramy rodzinę interdyscyplinarnie"

Starosta Powiatu Proszowickiego

ZAPRASZA

 

Przedstawicieli Instytucji z terenu Powiatu Proszowickiego, którzy
w swojej pracy wspierają rodzinę m.in.:

Pracowników systemu pomocy społecznej, Dyrektorów i pedagogów szkół, funkcjonariuszy Policji, asystentów rodzin, kuratorów, przedstawicieli GKRPA, lekarzy, Księży, a także rodziny zastępcze oraz mieszkańców naszego powiatu

na Konferencję

„Rodzina w kryzysie a potrzeby dziecka
– wspieramy rodzinę interdyscyplinarnie”

współorganizowaną przez
PCPR w Proszowicach oraz Komendę Powiatową Policji w Proszowicach

która odbędzie się 15 listopada 2019r.w CKiW w Proszowicach, ul. Rynek 18

Program Konferencji:

8:30 – 9:00 – Rejestracja uczestników,

9:00 – 9:10

Otwarcie konferencji – Pan Grzegorz Pióro Starosta Powiatu Proszowickiego, Pani Marzena Leja-Kwiecień Dyrektor PCPR w Proszowicach, Pan insp. Jerzy Groński Komendant Powiatowy Policji w Proszowicach,

9:10 – 10:00

Rodzina objęta procedurą Niebieskiej Karty – działania instytucji – Pani nadkom. Katarzyna Cygal Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji
w Krakowie,

10:00 – 11:00

Typologia dziecka krzywdzonego – Pani Iwona Anna Wiśniewska psychoterapeuta, superwizor, mediator, wykładowca, Dyrektor Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Krakowie,

11:00 – 11:20 Przerwa kawowa,

11:20 – 12:20

Jak pomagać, nie ranić – historia z życia wzięta – Pani Patrycja,

12:20 – 12:50

Komentarz do przedstawionej historii, wskazówki dla instytucji, podsumowanie konferencjiPani Iwona Anna Wiśniewska,

12:50 – 13:15 Panel dyskusyjny,

13:15 Zamknięcie Konferencji.