Kierownictwo

 • ant
  KOMENDANT POWIATOWY POLICJI W PROSZOWICACH
  Insp. Jerzy Groński jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego i Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Ukończył studia podyplomowe z zakresu ekspertyzy dokumentów (Uniwersytet Wrocławski) oraz zarządzania personelem w jednostkach policji (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie). W Policji...
  więcej
 • ant
  I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Proszowicach
  Absolwent Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie i  Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi. Studia podyplomowe w zakresie Zarządzania Kapitałem Ludzkim – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Ukończył kurs menadżerski dla rezerwy kadrowej na stanowiska kierownicze w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.  W Policji...
  więcej