Wręczenie medalu kapelanowi szpitala ks. Tadeuszowi Jakubek

Wręczenie medalu kapelanowi szpitala ks. Tadeuszowi Jakubek

W dniu 1 marca 2019 roku w budynku KPP Proszowice podczas spotkania Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, został wręczony Złoty Medal za Zasługi dla Ligi Obrony Kraju kapelanowi szpitala  ks. Tadeuszowi Jakubek.

Medal wręczył wice Prezes Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych Województwa Małopolskiego mł.insp. w st. spocz. Jan Fabiański przy udziale Komendanta Powiatowego Policji w Proszowicach insp. Jerzego Grońskiego.