Podziękowanie dla Komendy Powiatowej Policji w Proszowicach

Podziekowanie dla Komendy Powiatowej Policji w Proszowicach

Podziękowanie dla Komendy Powiatowej Policji w Proszowicach za zorganizowanie Rodzinnej Wycieczki Rowerowej połączonej ze zbiórką pieniędzy dla Dawida Łokasa leczonego w Klinice Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie.