Narada roczna w Komendzie Powiatowej Policji w Proszowicach

Narada roczna w Komendzie Powiatowej Policji w Proszowicach

23 stycznia 2018 r. w Komendzie Powiatowej Policji w Proszowicach odbyła się narada roczna z udziałem Komendanta Wojewódzkiego Policji nadinsp. dra Krzysztofa Pobuty.  
W podsumowaniu 2017 roku udział wzięli również wicestarosta Zbigniew Daros, Burmistrz Gminy i Miasta Proszowice Grzegorz Cichy, z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko Jacek Zawartka, z-ca Wójta Gminy Koniusza Hubert Wawrzeń, Wójt Gminy Pałecznica Marcin Gaweł, Wójt Gminy Radziemice Marek Słowiński, z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Proszowicach brygadier Robert Ogrodnik oraz funkcjonariusze i pracownicy Komendy Powiatowej Policji  w Proszowicach.

Odprawę rozpoczął Komendant Powiatowy Policji w Proszowicach insp. Jerzy Groński, który przywitał Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie oraz zaproszonych gości. Następnie omówił osiągnięte wyniki pracy proszowickich policjantów w 2017 roku. Przygotowana prezentacja dotyczyła osiągnięć  wydziału prewencji, ruchu drogowego oraz kryminalnego.

Po zakończonej prezentacji głos zabrał wicestarosta Powiatu proszowickiego Zbigniew Daros, który podziękował za współpracę z Komendą Powiatową Policji w Proszowicach oraz zapewnił, że jeżeli będą organizowane akcje podnoszące poziom  bezpieczeństwa to Starostwo weźmie w nich udział.

Głos zabrał również Burmistrz Gminy i Miasta Proszowice Grzegorz Cichy mówiąc, że 2017 rok był rokiem spokojnym i bezpiecznym – „Cieszę się, że Policja na drogach jest widoczna”. Podziękował również Komendantowi Komendy Powiatowej Policji w Proszowicach za współpracę, uważając, że była ona bardzo dobra.

Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. dr Krzysztof Pobuta, podziękował policjantom za efekty ich  pracy.  Wspomniał m.in.  o Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa mówiąc, że traktuje to internetowe narzędzie komunikowania się ze społeczeństwem  bardzo poważnie i jeżeli obywatel zgłasza tą metodą zagrożenie to Policja musi to sprawdzić. W powiecie proszowickim jest stosunkowo wysoka potwierdzalność zgłoszeń dokonanych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa ( blisko 60 procent )  - co wskazuje na użyteczność tego narzędzia.   Komendant Pobuta podziękował również samorządowcom za pomoc mówiąc „ pokazujecie, że jesteście z nami”.