Komendant mianował policjantów na stanowiska kierownicze

Komendant mianował policjantów na stanowiska kierownicze

Z dniem 16 maja 2019 roku Komendant Powiatowy Policji w Proszowicach insp. Jerzy Groński mianował na stanowiska kierownicze dwóch funkcjonariuszy naszej jednostki.  

Nadkom. Artur Sroga został mianowany na stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału Prewencji  tutejszej jednostki.

Kom. Marcin Laskosz został mianowany na stanowisko Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Proszowicach.

Do tej pory mianowani policjanci mieli powierzone obowiązki na zajmowanych stanowiskach.

Mianowanym gratulujemy!