ŚWIĘTO POLICJI 2017 W PROSZOWICACH

ŚWIĘTO POLICJI 2017 W PROSZOWICACH

Dnia 27 lipca 2017 r. o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Przychodni Psychologiczno Pedagogicznej w Proszowicach odbyło się Święto Proszowickiej Policji. Przybyłych na uroczystość gości, policjantów i pracowników cywilnych powitał inspektor Jerzy Groński – Komendant Powiatowy Policji w Proszowicach. Na uroczystości zostały wręczone odznaczenia i awanse na wyższe stopnie policyjne. Z rąk wice Wojewody małopolskiego Józefa Gawrona oraz I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Pawła Dzierżaka złoty medal  za długoletnią służbę otrzymał asp. szt. Zbigniew Berdyn, srebrne medale otrzymali insp. Jerzy Groński oraz asp. szt. Paweł Burda.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele władz samorządowych powiatu proszowickiego, prokuratury, straży pożarnej i emerytów policyjnych.

 

Na wyższe stopnie policyjne zostali mianowani:
na aspiranta sztabowego (st. asp. Cichy Artur , st. asp. Woźniak Tomasz )
na aspiranta (mł. asp. Kowal Andrzej, mł.asp. Bartocha Rafał, mł.asp. Ciochoń Artur, mł.asp. Radziszewski Norbert)
na młodszego aspiranta (sierż. szt. Cebulski Łukasz)
na sierżanta sztabowego (st. sierż. Włodarczyk Mariusz)
na starszego sierżanta (sierż. Nowakowska Sobala Magdalena, sierż. Waga Adrian, sierż. Maj Rafał, sierż. Damian Jaroś )
na sierżanta (st. post. Grzesik Jasek Anna, st. post. Kubik Michał, st. post. Wilk Jacek, st. post. Adamczyk Adrian, st. post. Miałkowski Marcel)
na starszego posterunkowego (post. Kaczmarczyk Łukasz, post. Bucki Maksym)

 

 W trakcie uroczystości na ręce szefów władz samorządowych Komendant Powiatowy Policji w Proszowicach insp. Jerzy Groński oraz I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Proszowicach mł.insp. Paweł Piętka wręczyli podziękowania za wspieranie działań i inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa powiatu proszowickiego.
 Na zakończenie uroczystości głos zabrał I Zastępca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Paweł Dzierżak , który zwracając się do policjantów pogratulował im awansów i sukcesów odnoszonych w codziennej służbie, przekazał również podziękowania pracownikom cywilnym za ich zaangażowanie w pracę, a także przedstawicielom samorządów za bardzo dobrą współpracę i okazane wsparcie. Zwrócił się również z podziękowaniami do rodzin policyjnych za cierpliwość i wyrozumiałość wobec potrzeb służby, z którą związani są ich najbliżsi.