Profilaktyka w Szkole Podstawowej w Pałecznicy

Profilaktyka w Szkole Podstawowej w Pałecznicy

Wczoraj (10.12.br.) policjantki z Komendy Powiatowej Policji w Proszowicach udały się do Szkoły Podstawowej w Pałecznicy, gdzie przeprowadziły dwa spotkania dla uczniów starszych klas.

Zgodnie z trwającą kampanią „Narkotyki i dopalacze zabijają” uczniowie klas VIII wysłuchali prelekcji dotyczącej zażywania środków odurzających, a przede wszystkim szkodliwości korzystania z używek tj. papierosy, narkotyki oraz dopalacze. Młodzieży wytłumaczono oraz wyświetlono slajdy dotyczące odpowiedzialności prawnej osób nieletnich w kontekście używania, posiadania oraz handlu środkami odurzającymi.

Drugiej grupie młodzieży przedstawiono temat „ Zagrożeń w sieci” . Wytłumaczono jak bezpiecznie korzystać z komputera, smartfona czy tabletu. Rozmawiano o ostrożnym zawieraniu znajomości przez Internet oraz obdarzaniu zaufaniem ludzi nowo poznanych w sieci i o negatywnych skutkach takich znajomości. Poruszono również temat szacunku jakim należy traktować drugiego internautę.

Na zakończenie spotkań uczniowie otrzymali materiały edukacyjne.