Porady dotyczące postepowania z żywymi rybami oraz legalności kupowanej choinki

Porady dotyczące postepowania z żywymi rybami oraz legalności kupowanej choinki

W związku z okresem poprzedzającym Święta Bożego Narodzenia, a co za tym idzie sprzedażą żywych ryb oraz naturalnych choinek, przypominamy, że:

RYBY

-  zgodnie z treścią art. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt, każde zwierzę wymaga humanitarnego traktowania, przez które rozumieć należy traktowanie uwzględniające potrzeby zwierzęcia. Naturalnym środowiskiem ryby jest środowisko wodne.

Transportowanie żywych ryb w pojemnikach pozbawionych wody lub w foliowych workach albo koszykach nie jest humanitarnym traktowaniem zwierząt i wyczerpuje znamiona znęcania przewidziane w art. 6 ust. 2 pkt. 6 Ustawy.

Nie zgodne z ustawą jest również przetrzymywanie żywych ryb w pojemnikach pozbawionych wody lub posiadających jej znikomą ilość. Traktowanie w ten sposób zwierzęcia również wyczerpuje znamiona znęcania. W przypadku, gdy przetrzymywanie lub transportowanie ryby w wyżej opisywany sposób doprowadzi do jej zgonu wskutek uduszenia to czyn taki kwalifikować należy jako niehumanitarne zabicie zwierzęcia.

Wymienione wyżej zachowania czyli niehumanitarne traktowanie lub niehumanitarne zabijanie zwierząt są zabronione  zgodnie z art. 6 ust. 1 Ustawy i stanowi przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności do roku. W przypadku, gdy sprawca działa ze szczególnym okrucieństwem do lat 2.

CHOINKI

Apelujemy również do mieszkańców aby podczas zakupu „żywej” choinki sprawdzili czy pochodzi ona z legalnego źródła, gdyż nielegalne pozyskiwanie choinek jest karalne. Pozyskiwanie choinek w nielegalny sposób jest wykroczeniem i mówi o tym art. 120 par 1 Kodeksu Wykroczeń. Za taki czyn grozi kara  aresztu, ograniczenia wolności lub grzywna.

Pamiętać należy, że większość nadleśnictw może wskazać nam miejsce na terenie naszego powiatu, gdzie możemy zakupić choinkę z Lasów Państwowych, plantacji lub wykonywanych przerzedzeń. Istotne jest również, aby w przypadku gdy wybieramy się pojazdem osobowym po drzewko świąteczne odpowiednio się do tego przygotować. Sposób umieszczania ładunku na pojeździe uregulowany jest w art. 61 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym.