proszowicki

sierż. sztab. Szczepan Serwa

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie

Opis zagrożenia w planie działania: Koszyce ul. Rynek rejon płyty rynku. Główne problemy występujące na tym terenie - spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, zaśmiecanie terenu, wybryki chuligańskie. Czas występowania zagrożeń piątek, sobota, niedziela w godz. 20:00 - 00:00, oraz niestosowanie się przez kierujących do znaku B-36 na uk. Rynek w godz. 8:00 - 17:00.

Polish

asp. sztab. Robert Siwiec

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie

Opis zagrożenia w planie działania: Miejscowości Gruszów - Pławowice, brak prawidłowego oznakowania dróg, a zwłaszcza skrzyżowań dróg dotyczących pierwszeństwa przejazdu pojazdów w stosunku do przebiegu tych dróg.

Polish

asp. sztab. Artur Cichy

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie

Opis zagrożenia w planie działania: Radziemice, rejon przyległy do Urzędu Gminy w Radziemicach ( amfiteatr, deptak, plac zabaw) oraz rejon sklepów w miejscowości Radziemice. Główne problemy wystepujące na tym rejonie - spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, zaśmiecanie terenu, wybryki chuligańskie. Czas wystepowania zagrożeń piątek, sobota, niedziela w godz. 20:00- 00:00.

Polish

asp. sztab. Tomasz Muszyński

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie

Opis zagrożenia w planie działania: Miejscowości: Chorążyce, Rzędowice, Dalewice, Muniaczkowice, Piotrkowice Wielkie, Budziejowice - przypadki braku oznaczenia posesji numerami porządkowymi, co skutkuje zwiększeniem czasu reakcji służb ratowniczo - porządkowych.

Polish

asp. Sławomir Zaręba

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie

Opis zagrożenia w planie działania: W miejscowościach na terenie gminy Proszowice: w Jakubowicach, Żębocinie, Więckowicach właściciele psów nie zachowują środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt. Chodzi o psy, które wałęsają się po miejscowościach, stwarzają zagrożenie dla ludności, bywają agresywne. Wpływają informacje od ludności o psach, które kłusują na dziką zwierzynę.

Polish

asp. Artur Ciochoń

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie

Opis zagrożenia w planie działania: Psy biegające bez uwięzi na terenie miasta Proszowice ul. Partyzantów, rejon bloków 41 i 39, rejon osiedla nr. 2 w godz. 8:00 - 13:00 oraz 17:00 - 22:00. Informacja uzyskana od mieszkańców w/w osiedla, którzy obawiają się o zdrowie własne, jak i dzieci bawiących się na placu zabaw w rejonie osiedla.

Polish
Subscribe to RSS - proszowicki