Petycje KPP w Proszowicach

L.p. nr sprawy skan data złożenia petycji

imię i nazwisko albo nazwa podmiotu

wnoszącego lub podmiotu,

w interesie którego

petycja jest składana

przebieg postępowania